keskiviikko 20. elokuuta 2008

Entäs me nuoret täysi-ikäiset?

Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, vahvistaa nuorten kasvu- ja elinoloja sekä edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta. Laki antaa myös perustan kunnalliseen nuorisotyöhön sekä nuorisopolitiikan suuntaviivoihin. Lain mukaisesti nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin, mutta kunnallisen itsehallinnon mukaan jokainen kunta päättää, kuinka se velvoitteensa täyttää.

Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväksyi viime syksynä kaupungille lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman, "Lapsille sopiva Jyväskylä".

Ohjelma sisältää kaikkea kivaa lasten hyvän elämän edellytyksistä, kasvuympäristöistä ja osallistumisesta neuvolapalveluihin. Lapsiin ja nuoriin panostaminen onkin viisasta kuntapolitiikka, ei siinä mitään. Mutta.

Nuorisolaki määrittelee nuoreksi alle 29-vuotiaat, mutta Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma ei tarjoa yli 18-vuotiaille mitään.

Ohjelmassa unohdetaan se suuri joukko nuoria, jotka ovat siirtyneet äidin helmoista omaan talouteen ja elämään itsenäisesti. Heidän elämänvaiheen erityiskysymykset vaatisivat osakseen saman huomion kuin vaippaikäisen tai pienen koululaisen.

Lapsi- ja nuorisopoliittisessa ohjelmassa korostetaan nuorten osallistumisen mahdollisuutta Nuorten Foorumin kautta, jossa nuoria voidaan kuulla heitä koskevissa asioissa, nuorisolain vaatimuksen mukaisesti.

Jyväskylän Nuorten Foorumi NuFo määritteleekin itsensä jyväskyläläisten nuorten osallistumis- ja vaikuttamisareenaksi, linkiksi nuorten ja päättäjien välille. Entäs ne, jotka ovat kasvaneet yli Nuorten Foorumista?

Nuorisolain mukaan nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn.

Yli 18-vuotiaille on tarjolla kyllä oikea kaupunginvaltuusto. Tällä hetkellä siellä istuu tosin vain yksi nuoren määritelmän täyttävä valtuutettu. Hänellä on suuri työ edustaa ja käyttää sitä nuorten ääntä, kun kaupungissa tehdään päätöksiä nuoria koskevissa asioissa.

Syksyn kuntavaaleissa Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ja ammattikorkeakoulun opiskelijakunta aikovat nostaa esille nuorille ja opiskelijoille tärkeitä teemoja sekä saamaan läpi nuoria ehdokkaita. Haaste on suuri, mutta siinä onnistuminen olisi tärkeää, jotta nuorisolain vaatimus nuorten osallisuudesta päätöksenteossa toteutuisi myös käytännössä.

Kirjoittaja on Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja.

Kirjoitus on julkaistu Keskisuomalaisessa 19.8

Ei kommentteja: