keskiviikko 24. lokakuuta 2007

Miksi äänestää viisysiä?

Tässä asioita, jotka ovat minulle tärkeitä.

Maksuton koulutus kaikille

Koulutus ei ole kauppatavaraa. Kaikille maksuton koulutus on paras keino säilyttää suomalainen korkeakoulujärjestelmä aidosti tasa-arvoisena. Lukukausimaksut eivät lisää koulutuksen laatua, eivätkä myöskään tee Suomesta houkuttelevampaa kansainvälisten opiskelijoiden silmissä. Jos tahdomme säilyttää suomalaisen korkean sivistysasteen, on koulutus oltava kaikille maksutonta myös tulevaisuudessa.

Laatua opetukseen

Yliopisto ei ole maisteritehdas. Nopea valmistuminen ja tilastojen tehtailu ei ole yliopiston perustehtävä. Yliopiston perustehtävää on laadukkaan koulutuksen tarjoaminen ja tutkimuksen tekeminen. Laatu on taattava pätevällä opintojen ohjauksella, palautteen keräämisellä ja siihen reagoimisella. Korpin käyttöä on tehostettava ja iänikuisista tenttikuorista on päästävä eroon.

Ilokivessä laatua myös jatkossa

Ylioppilaskuntamme sydän on ylioppilastalossa sijaitseva lounasravintola Ilokivi. Kampuksen parasta ruokaa tarjoava Ilokivi on jatkossakin säilytettävä JYYn omana opiskelijapalveluna. Ilokiven tulee jatkossakin kilpailla ruuan laadulla. Lyyran maksuominaisuus on otettava käyttöön Ilokivessä heti, kun se on taloudellisesti järkevää.

Vireät ainejärjestöt

Ainejärjestöt ovat erittäin tärkeässä osassa luomassa opiskelijoiden välistä yhteisöllisyyttä ja integroimassa heitä akateemisen tiedeyhteisön jäseneksi. Ainejärjestöt ovat myös tärkeä linkki yliopiston hallinnon ja opiskelijoiden välillä. JYYn tulee jatkossakin tukea ainejärjestöjä avustuksilla ja entistä ainejärjestölähtöisemmällä koulutuksella.

Kestävämpää kaupunkisuunnittelua

Jyväskylän kaupunkirakennetta on kehitettävä tulevaisuudessa tiiviimmäksi, opiskelijaystävällisemmäksi ja kevyttä liikennettä palvelevammaksi. Pyöräreitit ovat paikoitellen vaarallisia ja eteenkin keskustan alueella sekavia. Paikallisliikenteen reitit ja lippujen hinnat ovat edelleen jopa opiskelijavastaisia. Kävelykadun jatkaminen Seminaarinmäelle elävöittäisi yläkaupungin aluetta ja olisi luonnollinen jatkumo kampusalueelle.

Ei kommentteja: